Одлуком Градског већa града Крушевца, на седници одржаној дана 14.02.2019.године, ПРЕКИДА СЕ образовно-васпитни рад у школама на територији града Крушевца, у периоду од 18.02.2019.године до 22.02.2019.године, превентивно, у циљу спречавања повећања броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама.