Наставник немачког језика Младен Петровић користећи знања стечена на семинару  ,,Школске иновације: нови начин размишљања за наставнике и ученике’’, у оквиру  Еразмус + КА101 пројекта ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења”, направио је презентацију о Берлину у програму Kapwing.

https://www.kapwing.com/videos/62bd84d021eb9d0092c31674

Video edited on Kapwing