На седници Наставничког већа, одржаној 8. новембра 2021. године, представљен је досадашњи ток Еразмус + пројеката. У оквиру пројекта ,,Бити Европљанин: размена култура и пракси” одржана је мобилност наставника партнерских земаља у Србији. Реализацију активности представила је Сања Николић, приказом презентације.

 

Директорка школе и поједини учесници су изнели позитивне утиске о организацији мобилности, а остали наставници су се укључили у разговор, коментаришући своје утиске. Општи закључак био  је да су све активности веома успешно реализоване.

У оквиру Еразмус + пројеката ,,Иновативним методама до унапређења наставе и учења”, још увек нису реализоване мобилности наставника, због епидемиолошке ситуације. Наставници су упознати да је дошло до мањих промена у оквиру пројекта, да су промењене локације одржавања семинара и да се још увек очекује потврда термина одржавања од организатора, као и да је  нови члан пројектног тима КА101 Драгица Стајковић.