ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012) и чл. 39 став 1 тачка 1 Статута ОШ «СТРАХИЊА ПОПОВИЋ » ДВОРАНЕ,  Школски одбор на 4. седници одржаној дана 17.11.2015. године, донео је

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ  УРЕЂИВАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОШ “СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“ ДВОРАНЕ