Педагог школе одржала је 9. фебруара 2021. године радионицу са ученицима 8. разреда у оквиру плана Тима за Професионалну оријентацију. Ученици су се упознали са сајтом Националне службе за запошљавање, радили онлајн тестове из области тестирања личности, интересовања и афинитета за различита подручја рада.