Драги ђаци и родитељи,

Због епидемиолошке ситуације и препоруке које смо добили од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, родитељски састанци  одржаће се само за родитеље будућих првака и петака.

У понедељак, 31. августа 2020. год. у 15.00 часова у Здравињу, а у 16.00 часова у Дворану биће пријем првака. На пријем првака може доћи по један родитељ детета са дететом, због безбедносних мера.

Истог дана у 17.00 часова одржаће се родитељски састанак будућих петака. Састанку могу присуствовати ученици, који полазе у пети разред, и по један родитељ сваког ученика, такође због безбедносних мера.