У оквиру пројекта -Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања Републике Србије (фин-пис), ОШ ,,Стахиња Поповић” Дворане учествовала је пројектом -Реклама је важна (у предметној настави). Пројекат је реализован током септембра-октобра месеца школске 2019-2020. године, а приказан 23.10.2019. године.У реализацији пројекта учествовали су ученици од 5-8. разреда као и тим за финансијку писменост: Жаклина Живковић, наставник математике, координатор тима, Бојан Стаменовић, наставник информатике, Младен Петровић, наставник немачког језика, Сања Николић, вероуцитељица и Биљана Јовановић Поповић, наставник биологије.

Циљ пројекта је био оспособљавање ученика за одговорно осмишљавање, планирање и израду реклама, а исходи овог пројекта су да ученици буду у стању да разликују информацију о производу од промоције и рекламе производа и препознају неетичку рекламу, анализирају податке са тржишта, уочавају трендове, разумеју значај рекламирања производа и да могу да дискутују и аргументују своје ставове и доносе финансијске одлуке.

Уценици су били подељени у шест група по разредима у којима су радили до краја пројекта где су били упућени од стране наставника како да се баве истраживањем о томе како да донесу одлуке о куповини и изради реклама. Прва група је осмислила ЛОГО школе. Уценици су направили 24 лого-а да би на самој презентацији гласањем изабрали лого бр.2, као лого школе. Друга група је осмислила рекламу за активности и послове везане за локалну заједницу, као што је фолклор. Трећа група је осмислила рекламу за прављење буради, четврта група је осмислила рекламу за израду народних ношњи и ручних радова. Пета група је осмислила рекламу за мед и шеста група је осмислила рекламу за активности везане за здраву храну и заштиту животне средине.

Жаклина Живнковић, координатор тима