ЗАПОСЛЕНИ У 2015/2016. ГОДИНИ

Разредна настава

Дворане

Сања Михајловић, 1. разред

Душица Милићевић, 2. разред,

Драган Марковић, 3. разред,

Дијана Костић, 4. разред,

Здравиње

Верица Обрадовић, 2. и 4. разред,

Павица Вучковић, 3. разред,

Модрица

Ивана Благојевић, 1. и 3. разред,

Невена Крстић, 2. и 4. разред,

Сеземча

Јасмина Ђорђевић, 2. и 4. разред

Марија Миленковић, 1. и 3. разред

Предметна настава

Српски језик:

Дарко Обрадовић, 100%,

Ивана Јаковљевић, 50%,

Математика: Жаклина Живковић, 110%

Енглески језик:

Драган Петковић, 100%

Ивана Кричак, 55%

Немачки језик: Младен Петровић, 55%

Ликовна култура: Звонко Ћирић, 30%

Музичка култура: Иван Ђукић, 30%

Биологија: Светлана Лабан 50%

Физика: Миладин Макрагић, 40%

Хемија: Милисав Милићевић, 20%

Географија: Наташа Гогић, 30% + 15% на замени до повратка радника са боловања

Историја:

Ненад Стефановић, 30%

Никола Збиљић, 15%

Физичко васпитање: Драган Лазић, 75%

Техничко образовање: Бојан Стаменовић, 75%

Информатика и рачунарство: Бојан Стаменовић, 20%

Верска настава: Драган Мијајловић, 65%

Стручни сарадник, педагог: Милица Милошевић, 60% до повратка педагога са боловања

Административно особље

Весна Мијатовић, секретар, 50%

Вера Агатоновић, шеф рачуноводства, 50% + 50% спремачица

Техничко и помоћно особље

Дворане

Златибор Агатоновић, домар,100%

Драган Обрадовић, ложач и помоћни радник 100%

Гордана Обрадовић, спремачица, 100%

Здравиње

Драган Миленковић, 30% ложач, 70% помоћни радник.

Модрица

Јадранка Лукић, спремачица, 70%

Сеземча

Горан Ђорђевић, помоћни радник, 50% +50% у Дворану.