ДОБРОДОШЛИ

НА ЗВАНИЧНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ОШ “СТРАХИЊА ПОПОВИЋ” ДВОРАНЕ


ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

Основна школа у Дворану отпочела је са радом 1892. године као четвороразредна, да би веома брзо прерасла у осморазредну школу.

Данас школа окупља ученике из седам подручних села и броји 135 ученика, распоређених у 13 одељења.

Школа има издвојена одељења у Здравињу, Модрици и Сеземчи. Издвојено одељење у Здравињу налази се на 6 километара од матичне школе, одељење у Модрици налази се на удаљености од 3,5 километра, а одељење у Сеземчи удаљено је 4 километара стазом кроз шуму, а 19 километра заобилазно, асфалтом.

Школска зграда матичне школе саграђена је 1985. године. Подигнута је на темељу старе зграде и од чврстог је материјала, а било је сукцесивног дограђивања, модификовања и оплемењивања појединих просторија.

Поред образовно-васпитног рада, Основна школа “Страхиња Поповић” у Дворану има значајну сарадњу са друштвеном средином, са здравственим, спортским, културним и другим институцијама, које доприносе ширем остваривању друштвене функције школе.