Kadrovski uslovi

1.3.1. Direktor škole

Funkcija

St. str. spr.

Struka

Radni staž

Obim

Direktor

Visoka

Ddagica Stajković,  prof. razr. nastave

20

100%

 

1.3.2. Stručni saradnik

Funkcija

St. str. spr.

Struka

Radni staž

Obim

Pedagog

Visoka

Marina Vujanac, Pedagog

5

100%

 

1.3.3. Administrativno i pomoćno-tehničko osoblje

Red. br.

Ime i prezime

Funkcija

St. str. spr.

Radni staž

Obim

1.

Vesna Mijatović sekretar škole

VSS

11

100%

2.

Vera Agatonović Knjigovođa

SSS

27

100%

3.

Zlatibor Agatonović Majstor

KV

30

100%

4.

Živadinka Obradović Pomoćni radnik

OS

33

100%

5.

Gordana Obradović Pomoćni radnik

OS

14

100%

6.

Dragan Milenković Pomoćni radnik

SSS

27

100%

7.

Dragan Obradović Pomoćni radnik

OS

24

100%

8.

Božana Milanović Pomoćni radnik

OS

18

70%

9.

Goran Đorđević Pomoćni radnik

SSS

26

100%

 

 

 

1.3.4. Pregled nastavnog kadra prema kvalifikacionoj i starosnoj strukturi

 

Red. br.

Ime i prezime

Stručna sprema

Godine  staža

Godine života

1.

Dragan Marković Profesor razredne nastave

12

49

2.

Ivana Blagojević Profesor  razredne nastave

16

40

3.

Dijana Kostić Profesor razredne nastave

2

29

4.

Pavica Vučković Nastavnik razredne nastave

19

48

5.

Verica Obradović Nastavnik razredne nastave

19

50

6.

Sanja Mihajlović  Profesor razredne nastave

2

27

7.

Nevena Krstić Profesor  razredne nastave

1

24

8.

Dušica Milićević Profesor  razredne nastave

17

43

9.

Marija Milenković Profesor  razredne nastave

1

40

10.

Jasmina Đorđević Profesor  razredne nastave

3

28

11.

Darko Obradović Profesor srpskog jezika

7

33

12.

Vanja Zdravković Profesor srpskog jezika

2

13.

Dragan Petković Nastavnik engleskog jezika

34

60

14.

Zvonko Ćirić Profesor likovne kulture

8

34

15.

Ivan Đukić Profesor  muzičke kulture

8

33

16.

Nenad Stefanović Profesor istorije

15

44

17.

Marijana Radivojević Profesor geografije

4

32

18.

Miladin Makragić Profesor fizike

19

54

19.

Žaklina Živković Profesor matematike

8

44

20.

Nikola Zbiljić Profesor istorije

2

21.

Svetlana Laban Profesor biologije

19

45

22.

Bojan Stamenović Profesor tehničkog obrazovanja

17

46

23.

Dragan Lazić Profesor fizičkog vaspitanja

14

40

24.

Milisav Milićević Profesor hemije

13

41

25.

Ivana Kričak Profesor engleskog jezika

5

35

26.

Dragan Mijajlović Diplomirani pravnik, veroučitelj