Rezultati

Опрема

Школа поседује: 10 компијутера и у потпуности опремљену дигиталну учионицу,3 штампача,5 графоскопа,4 радио касетофона, 5 касетофона са ЦД-ом, 4 дијапројектора, 1 разгласну станицу,    6 ТВ апарата, 1 видео рекордер,2 ДВД плејера, 3 апаратА за фотокопирање и 2 скенерА.Наведена средства су распоређена у матичној школи и подручним одељењима.

 

Финансијска средства

Школа се финансира из Општине.Део средстава за даље опремање кабинета и уређивање дворишта очекује од учешћа родитеља.

Школа рачуна и на спољашње ресурсе.

 

У првом  реду географски положај и физичко окружење је специфично.Школа је 12 км удаљена од Крушевца, на падинама Јастрепца а на путу према Рибарској бањи.Поред школе протиче река Бистрица.У близини спортских терена је мала борова шума, а око школе је лепо уређен школски парк (најлепше уређено школско двориште на територији општине Крушевац у 2001. години).

У близини матичне школе и школа у подручним одељењима налазе се домови културе, цркве и споменици из НОБ-а.Током лета организују се културне манифестације и рад ликовне колоније у Дворану и Здравињу (у Дворану преко 30 година, а у Здравињу већ 22 године).

У школи се, у сарадњи са Спортским савезом из Крушевца,организују  Школа фудбала,Школа каратеа, а у сарадњи са Домом омладине  организује се Школа плеса.У селима Дворане и Здравиње раде ловачке секције са чијим члановима, у неким акцијама, учествују и наши ученици.

 

Захваљујући учешћу Данског савета за избеглице и донацији Европске уније реконструисали смо школску зграду у Модрици и довршили изградњу школске зграде у Здравињу.

Школа сарађује са локалним медијима(телевизијом,радио станицама и часописима) у циљу информисања шире локалне заједнице о активностима

 


 

Najviše pregleda