Kadrovski uslovi

Školska 2017/2018. godina

1.3.1. Direktor škole

Funkcija

St. str. spr.

Struka

Radni staž

Obim

Direktor

Visoka

Ddagica Stajković,  prof. razr. nastave

24

100%

 

1.3.2. Stručni saradnik

Funkcija

St. str. spr.

Struka

Radni staž

Obim

Pedagog

Visoka

Marina Vujanac, Pedagog

9

50%

Bibliotekar Visoka Ivana Ranković

37%

1.3.3. Administrativno i pomoćno-tehničko osoblje

Red. br.

Ime i prezime

Funkcija

St. str. spr.

Radni staž

Obim

1.

Vesna Mijatović

sekretar škole

VSS

7(15)

500%

2.

Vera Agatonović

Knjigovođa,spremačica

SSS

31

50+50%

3.

Zlatibor Agatonović

Majstor

KV

34

100%

4.

Gordana Obradović

Pomoćni radnik

OS

18

100%

5.

Dragan Milenković

Pomoćni radnik

SSS

16(31)

100%

6

Dragan Obradović

Ložač

SSS

19(28)

100%

7.

Jadranka Lukić

Pomoćni radnik

OS

2

70%

8.

Goran Đorđević

Pomoćni radnik

SSS

10(30)

100%

1.3.4. Pregled nastavnog kadra prema kvalifikacionoj i starosnoj strukturi

Red. br.

Ime i prezime

Stručna sprema

Godine  staža

Godine života

1.

Dragan Marković

Profesor razredne nastave

16

53

2.

Ivana Blagojević

Profesor  razredne nastave

20

44

3.

Dijana Kostić

Profesor razredne nastave

5

32

4.

Pavica Vučković

Nastavnik razredne nastave

23

52

5.

Verica Obradović

Nastavnik razredne nastave

23

54

6.

Sanja Mihajlović

Profesor razredne nastave

5

31

7.

Jelena Živković

Profesor  razredne nastave

1

24

8.

Dušica Milićević

Profesor  razredne nastave

21

47

9.

Marija Milenković

Profesor  razredne nastave

4

44

10.

Jasmina Đorđević

Profesor  razredne nastave

7

32

11.

Darko Obradović

Profesor srpskog jezika

12

38

12.

Ivana Jakovljević

Profesor srpskog jezika

14

39

13.

Dragan Petković

Nastavnik engleskog jezika

38

64

14.

Zvonko Ćirić

Profesor likovne kulture

12

39

15.

Ivan Đukić

Profesor  muzičke kulture

12

37

16.

Nenad Stefanović

Profesor istorije

19

48

17.

Marijana Radivojević

Profesor geografije

8(10)

36

18.

Miladin Makragić

Profesor fizike

23

58

19.

Žaklina Živković

Profesor matematike

12(16)

48

20.

Nikola Zbiljić

Profesor istorije

5

29

21.

Biljana Jovanović Popović

Profesor biologije

9

40

22.

Bojan Stamenović

Profesor tehničkog obrazovanja

21

50

23.

Dragan Lazić

Profesor fizičkog vaspitanja

18

44

24.

Milisav Milićević

Profesor hemije

17

45

25.

Ivana Kričak

Profesor engleskog jezika

9

39

26.

Sanja Nikolić

Veroučitelj

14

31

26

Mladen Petrović

profesor nemačkog jezika

3

27

27 Aleksandra Milovanović profesor likovne kulture 9

40

28 Ivan Stanojević profesor muzičke kulture 13

36

29 Petar Gajić profesor fizičkog vaspitanja 2 29

 


 

Najviše pregleda