Kadrovski uslovi

1.3.1. Direktor škole

Funkcija

St. str. spr.

Struka

Radni staž

Obim

Direktor

Visoka

Ddagica Stajković,  prof. razr. nastave

20

100%

 

1.3.2. Stručni saradnik

Funkcija

St. str. spr.

Struka

Radni staž

Obim

Pedagog

Visoka

Marina Vujanac, Pedagog

5

100%

 

1.3.3. Administrativno i pomoćno-tehničko osoblje

Red. br.

Ime i prezime

Funkcija

St. str. spr.

Radni staž

Obim

1.

Vesna Mijatović

sekretar škole

VSS

11

100%

2.

Vera Agatonović

Knjigovođa

SSS

27

100%

3.

Zlatibor Agatonović

Majstor

KV

30

100%

4.

Živadinka Obradović

Pomoćni radnik

OS

33

100%

5.

Gordana Obradović

Pomoćni radnik

OS

14

100%

6.

Dragan Milenković

Pomoćni radnik

SSS

27

100%

7.

Dragan Obradović

Pomoćni radnik

OS

24

100%

8.

Božana Milanović

Pomoćni radnik

OS

18

70%

9.

Goran Đorđević

Pomoćni radnik

SSS

26

100%

 

 

 

1.3.4. Pregled nastavnog kadra prema kvalifikacionoj i starosnoj strukturi

 

Red. br.

Ime i prezime

Stručna sprema

Godine  staža

Godine života

1.

Dragan Marković

Profesor razredne nastave

12

49

2.

Ivana Blagojević

Profesor  razredne nastave

16

40

3.

Dijana Kostić

Profesor razredne nastave

2

29

4.

Pavica Vučković

Nastavnik razredne nastave

19

48

5.

Verica Obradović

Nastavnik razredne nastave

19

50

6.

Sanja Mihajlović

 Profesor razredne nastave

2

27

7.

Nevena Krstić

Profesor  razredne nastave

1

24

8.

Dušica Milićević

Profesor  razredne nastave

17

43

9.

Marija Milenković

Profesor  razredne nastave

1

40

10.

Jasmina Đorđević

Profesor  razredne nastave

3

28

11.

Darko Obradović

Profesor srpskog jezika

7

33

12.

Vanja Zdravković

Profesor srpskog jezika

2

 

13.

Dragan Petković

Nastavnik engleskog jezika

34

60

14.

Zvonko Ćirić

Profesor likovne kulture

8

34

15.

Ivan Đukić

Profesor  muzičke kulture

8

33

16.

Nenad Stefanović

Profesor istorije

15

44

17.

Marijana Radivojević

Profesor geografije

4

32

18.

Miladin Makragić

Profesor fizike

19

54

19.

Žaklina Živković

Profesor matematike

8

44

20.

Nikola Zbiljić

Profesor istorije

2

 

21.

Svetlana Laban

Profesor biologije

19

45

22.

Bojan Stamenović

Profesor tehničkog obrazovanja

17

46

23.

Dragan Lazić

Profesor fizičkog vaspitanja

14

40

24.

Milisav Milićević

Profesor hemije

13

41

25.

Ivana Kričak

Profesor engleskog jezika

5

35

26.

Dragan Mijajlović

Diplomirani pravnik, veroučitelj

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Najviše pregleda