O nama

Снаге наше школе су:

  • Подмлађен стручни наставни кадар,
  • Спремност наставника за даље усавршавање,
  • Здрави међуљудски односи у колективу,
  • Положај и окружење школе,
  • Здрава средина
  • Партнерство између школе и породице и
  • Отвореност за сарадњу са локалном заједницом.

Поред снага постоје и слабости које желимо да отклонимо. То су:

  • Недовољна опремљеност школе наставним средствима,
  • Традиционална настава заснована на предавањима,
  • Неадекватна уређеност спортских терена,

МИСИЈА

Мисија наше школе је да образујемо и васпитавамо здраве личности, да анимирамо ученике и родитеље да активно учествују у животу локалне заједнице и да развијамо свест о националној припадности кроз неговање традиције.

 

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо ефиkaсна и квалитетна школа, која је прилагођена потербама и интересовањима ученика и наставника и која користи специфичности свог окружењеа за постизање васпитно-образовних исхода.

Od juna 1984. godine do septembra 1985. godine trajala je rekonstrukcija i nadgradnja škole u Dvoranu. Šestog oktobra 1985. godine meštanima ovog područja sa sedam naseljenih mesta, svečano je predata na upotrebu nova, moderna i po savremenim standardima školska zgrada.

Odlukom Vlade Republike Srbije o broju i prostornom rasporedu osnovnih škola u Republici, od 21. septembra 1994. godine, (“Sl. Glasnik RS” br. 58/94), Osnovna škola “Strahinja Popović” je ostala sa statusom samostalne osmorazredne osnovne škole, u čijem sastavu su i tri izdvojena odeljenja: u Zdravinju, Modrici i Sezemči.

U školskoj 2014/2015. godini škola ima upisanih 206 učenika raspoređenih u 15 odeljenja. U školi radi 37 radnika od kojih je 26 sa visokom stručnom spremom.

Pored obrazovno-vaspitnog rada, Osnovna škola “Strahinja Popović” u Dvoranu ima značajnu saradnju sa društvenom sredinom, sa zdravstvenim, sportskim, kulturnim i drugim institucijama, koje doprinose širem ostvarivanju društvene funkcije škole.

Наставни кадар

У школи је запослено 37 радника.Наставно особље чини 28 радника.Од тога 26 су наставници, 1 стручни сарадник (педагог) и 1 директор школе (професор разредне наставе). Са високом стручном спремом је 26 радника школе, са вишом стручном спремом су 4 радника.

Простор

Основна школа''Страхиња Поповић'' у Дворану у свом саставу има и три подручна одељења и то у Здравињу, Модрици и Сеземчи.

Матична школа има: 8 учионица ( кабинета), радионицу за ТО,салу за физичко васпитање која је реконструисана у школској 2006/07 години од ђачке кухиње и делимично уређене спортске терене,простор за предшколско васпитање, пространо и лепо уређено школско двориште, школску економију и школске станове који су тренутно неискориштени.

Одељење у Здравињу има нову школску зграду и пространо школско двориште.Сама школска зграда пружа неопходне услове за рад јер поседује 3 учионице, санитарни чвор унутар школе, канцеларију за наставнике, кухињу са трпезаријом, котларницу са пратећим просторијама.У једном делу школске зграде налази се простор за предшколско васпитање и њему је организован рад. Школа има уређено игралиште за кошарку као и парк са пуно растиња.

Одељење у Модрици има реновирану школску зграду са две лепо опремљене учионице и канцеларијом за наставнике.У оквиру школе ради група предшклоске деце у организацији установе ''Ната Вељковић''.Ово подручно одељење нема ни један спортски терен.

Одељење у Сеземчи је у старој школској згради и има две учионице и простор за кухињу.Школско двориште је пространо тако да ученици имају да часове физичког васпитања проводе у дворишту, бар када је лепо време.


Najviše pregleda