17дец/19

Набавка услуге извођења екскурзије и наставе у природи школске 2019/20.

Набавка услуге извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда за школску 2019/2020.годину, по партијама. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 15122019